Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin sklepu

WSTĘP

 1. Sklep internetowy https://zakreconakawiarenka.pl/sklepik  jest własnością firmy : Zakręcona Kawiarenka sp. z o.o. z siedzibą w 31-061 Kraków ul. Trynitarska 6/LU2, posługujący się NIPem 9552403982. Firma zajmuje się produkcją oraz sprzedażą wyrobów piekarniczych oraz cukierniczych.
 2. Zdjęcia oraz opisy są własnością firmy Zakręcona Kawiarenka sp. z o.o.
 3. Sklep w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego.

WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Zakupy w sklepie internetowym nie wymagają rejestracji.
 2. Wymagane są prawdziwe dane osobowe. W przypadku nieprawdziwych danych osobowych wprowadzanych podczas rejestracji i zamówień cukiernia ma prawo do niezrealizowania zamówienia.
 3. Potwierdzeniem zamówienia z dokonaniem płatności on-line jest tylko i wyłącznie otrzymanie wpłaty pełnej kwoty poprzez przelew na wskazane konto bankowe.
 4. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego zakreconakawiarenka.pl mogą być zgłaszane za pośrednictwem zakładki kontakt. Reklamacje dotyczące produktów mogą być zgłaszane stosownie do postanowień.

ZASADY ZAWIERANIA, ZMIANY ORAZ ROZWIĄZANIA UMOWY

 1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w ofercie „sklepik” przez 7 (siedem ) dni w tygodniu oraz 24 (dwadzieścia cztery ) godziny na dobę.
 2. W celu złożenia zamówienia należy:
  1. dodać wybrane produkty do koszyka i na etapie końcowym podać następujące informacje:
   1. Imię, nazwisko
   2. Numer telefonu
   3. Adres  wysyłki / numer  paczkomatu
   4. Uwagi
  2. dokonać płatności online zgodnie z podanymi danymi do przelewu w wiadomości zwrotnej.
  3. Dostępne formy płatności :
   1. Płatność przelewem
   2. Płatność automatyczna przez bramkę Payu
   3. Płatność przy odbiorze w Kawiarence
  4. przesyłka zostanie dostarczona za pośrednictwem wybranej firmy kurierskiej.
 3. Złożenie zamówienia przez klienta oznacza złożenie firmie Zakręcona Kawiarenka sp. z o.o. oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.
 4. Po złożeniu zamówienia, pracownik lokalu wyśle wiadomość zwrotną w ciągu 24h z informacją, czy zamówienie zostało przyjęte do realizacji oraz informację jak dokonać płatności za zamówienie.
 5. W przypadku, gdy realizacja części lub całości zamówienia będzie niemożliwa sklep internetowy zaproponuje klientowi:
  1. anulowanie zamówienia
  2. anulowanie zamówienia w części
  3. przesunięcie terminu realizacji zamówienia
  4. kupno produktów alternatywnych
 6. W przypadku gdy klient nie wybierze jednej z ww. opcji, możliwe jest anulowanie zamówienia  bądź wysłanie niekompletnego zamówienia.
 7. W przypadku gdy realizacja zamówienia zostanie anulowana a płatność zostanie dokonana „ z góry”, zostanie ona zwrócona na konto, z którego została dokonana płatność.
 8. Wszyscy jesteśmy ludźmi, dlatego może się zdarzyć, że na naszej stronie mogą pojawić się błędy spowodowane naszym zakręceniem lub z winy dostawcy platformy internetowej. O zaistniałych pomyłkach zawsze poinformujemy Ciebie drogą telefoniczną lub e-mailowo. Z góry przepraszamy za wszelkie zakręcenia 

MODYFIKACJA ZAMÓWIENIA

 1. Klient może modyfikować swoje zamówienie  poprzez kontakt mailowy z obsługą lokalu pod adresem zamowienia@zakreconakawiarenka.pl
 2.  Zmiany zamówienia mogą dotyczyć:
  – asortymentu i jego ilości
  – adresu dostawy
  – anulowania dostawy

FORMY PŁATNOŚCI

 1. Dostępne formy płatności :
  1. Płatność przelewem na wskazane przez sklep Zakręcona Kawiarenka konto bankowe
  2. Płatność przez automatyczną bramkę płatności
  3. Płatność przy odbiorze na miejscu w lokalu.
 2. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta
  kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 3. Przy płatności kartą lub przelewem czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu zaksięgowania płatności na koncie sklepu zakreconakawiarenka.pl

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienie realizowane jest w ciągu 48h od dokonania płatności lub w czasie indywidualnym, ustalonym z klientem.
 2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas lub brak dostawy spowodowany podaniem przez Klienta nieprawidłowego bądź niepełnego adresu dostawy.
 3. Zamówienia wysyłamy w ciągu 48h od zaksięgowania płatności
 4. Zamówienia wysyłamy w dniach poniedziałek-czwartek.
 5. Wysyłka wyrobów suchych, tj. Ciast, ciasteczek, muffinek, pieczywa jest realizowana na terenie całego kraju.
 6. Wysyłka produktów z kategorii Zakręcone Weki jest realizowan na terenie całego kraju w Thermmoboxach, które gwarantują warunki chłodnicze na czas podróży.

WARUNKI REKLAMACJI

 1. Klient ma prawo złożyć wniosek reklamacyjny w ciągu 48h od odebrania przesyłki.
 2. Sklep internetowy w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do Reklamacji klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 3. W przypadku reklamacji towaru, należy go odesłać za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres nadawczy:
  Zakręcona Kawiarenka sp. z o.o.
  Ul. Trynitarska 6/LU2
  31-061 Kraków
 4. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność sklepu z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił za nabycie danego produktu.
 5. W związku z tym, że dokładamy wszelkich starań, aby wypieki były do wysyłki jak najświeższe i jak najbezpieczniej zapakowane, sklep zakreconakawiarenka.pl nie bierze odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia i popsucie produktów powstałe nie z winy sklepu zakreconakawiarenka.pl
 6. Reklamacje będą uwzględnianie tylko w momencie uszkodzenia produktów z winy sklepu zakreconakawiarenka.pl

ZWROT NALEŻNOŚCI

 1. Zwrot należności zostanie dokonanie niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość w ciągu 14 dni bez podawania jakichkolwiek powodów. Termin ten liczy się od momentu otrzymania towaru przez konsumenta (dzień doręczenia).
 2. Aby odstąpić od umowy, należy poinformować o tym sklep Zakręcona Kawiarenka z zachowaniem terminu 14 dni w formie pisemnej poprzez e-mail: info@zakreconakawiarenka.pl
 3. Najpóźniej 14 dni od dnia poinformowania o odstąpieniu należy odesłać towar do przedsiębiorcy. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towarów.
 4. Sklep Zakręcona Kawiarenka ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.Sklep Zakręcona Kawiarenka może wstrzymać się z dokonaniem wypłaty do momentu otrzymania rzeczy z powrotem bądź do otrzymania dowodu wysyłki.
 5. Jeżeli na wyraźne żądanie konsumenta wykonywanie usługi rozpoczyna się niezwłocznie, wówczas w przypadku odstąpienia od umowy konsument ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
 6. Konsument odpowiada tylko za wszelkie zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z towarami w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów.

WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. zakup towarów, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności do użycia (np. artykuły spożywcze)
 2. zakup towarów wyprodukowanych wg specyfikacji konsumenta lub wyraźnie zindywidualizowanych
 3. zakup zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
 4. zakup zapieczętowanych nagrań dźwiękowych, nagrań wizualnych lub oprogramowania komputerowego, których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
 5. zakup usług w zakresie zakwaterowania (innych niż do celów mieszkalnych), przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe gromadzone przez serwis www.zakreconakawiarenka.pl pod adresem email zamowienia@zakreconakawiarenka.pl służą wyłącznie do realizacji zamówień online. Nie są udostępniane publicznie lub osobom trzecim chyba że na wyraźną prośbę organów uprawnionych w związku z toczącymi się podstępowaniami.
 2. Wymagane są prawdziwe dane osobowe. W przypadku nieprawdziwych danych osobowych wprowadzanych podczas rejestracji i zamówień cukiernia ma prawo do niezrealizowania zamówienia.
 3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Zakręcona Kawiarenka sp. Z o.o., które wymagają podania danych osobowych. Zakręcona Kawiarenka sp. Z o.o. przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym zakreconakawiarenka.pl, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody,  niniejszego regulaminu, również w celu świadczenia usługi newslettera.
 4. Dane osobowe przekazywane nam przez Ciebie w związku ze składaniem zamówienia  i korzystaniem ze Sklepu Internetowego zakreconakawiarenka.pl są przetwarzane przez Zakręcona Kawiarenka sp. Z o.o. z siedzibą w Krakowie, 31-061 ul. Trynitarska 6/LU2, która jest administratorem tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2014 r., , poz. 1182 ze zm.).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego
 2. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Zakręcona Kawiarenka nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 3. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu
 4. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 5. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a sklepem rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby sklepu.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl